YASAL UYARI
MODÜL ADI
megep-modulleri.com
Girişimci Fikirler ve İş Kurma
AÇIKLAMA:
Bu modül hakkındaki düşüncelerinizi ya da gördüğünüz hataları / kırık linkleri paylaşmak ister misiniz?

Yorum bulunmamaktadır.

Yorum yap

Giriş | Kayıt


CAPTCHA
Bilgi çağı veya iletişim çağı denilen 21. yüzyılda bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeleri etkileyen
en önemli unsurlardan biri de girişimciler ve girişimciliğin ekonomik değeridir. Bunun bir yansıması
olarak da bireye ve bireysel yeteneğe dayalı girişimcilik ve insanın üretkenlik yeteneği önem kazanmıştır.
Kendi işini kurma yeteneğine sahip bir girişimci için başarının anahtarı, potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktan geçmektedir.
Girişimciliğin temel dinamiklerinden biri olan yeni iş fikirleri ancak yaratıcılık ve yenilikle sağlanabilir.
Yeni iş fikri, yeni kurulacak bir girişim için olabileceği gibi daha önce kurulmuş olan ve hâlen çalışan bir işletme için de geçerlidir (iç girişimcilik). İktisatçılar açısından bakıldığında girişimci, değerlerini fazlalaştırmak amacıyla kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren, yenilikler ve yeni bir düzen getiren kişi olarak tanımlanmaktadır. Girişimciler, oyunun kuralını baştan yazan, olasılıkları gören ve bu olasılıkları gerçeğe dönüştüren
değişim ajanlarıdır.
Bu modül, iş kurma sürecinde motivasyona sahip girişimcinin başarılı ve uygulanabilir bir iş fikrinin belirlenmesi aşamalarında gerçekleştirmesi gereken işlemleri açıklamaktadır.
Girişimci Fikirler ve İş Kurma
AÇIKLAMA:
Bilgi çağı veya iletişim çağı denilen 21. yüzyılda bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeleri etkileyen en önemli unsurlardan biri de girişimciler ve girişimciliğin ekonomik değeridir. Bunun bir yansıması olarak da bireye ve
bireysel yeteneğe dayalı girişimcilik ve insanın üretkenlik yeteneği önem kazanmıştır.
Kendi işini kurma yeteneğine sahip bir girişimci için başarının anahtarı, potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktan geçmektedir.
Girişimciliğin temel dinamiklerinden biri olan
yeni iş fikirleri ancak yaratıcılık ve yenilikle sağlanabilir. Yeni iş fikri, yeni kurulacak bir girişim için olabileceği gibi daha önce
kurulmuş olan ve hâlen çalışan bir işletme için de geçerlidir (iç girişimcilik). İktisatçılar
açısından bakıldığında girişimci, değerlerini fazlalaştırmak amacıyla kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren, yenilikler ve yeni bir
düzen getiren kişi olarak tanımlanmaktadır. Girişimciler, oyunun kuralını baştan yazan, olasılıkları gören ve bu olasılıkları gerçeğe dönüştüren değişim ajanlarıdır.
Bu modül, iş kurma sürecinde motivasyona sahip girişimcinin başarılı ve uygulanabilir bir
iş fikrinin belirlenmesi aşamalarında gerçekleştirmesi gereken işlemleri açıklamaktadır.
Bu modül hakkındaki düşüncelerinizi ya da gördüğünüz hataları / kırık linkleri paylaşmak için
tıklayınız!
 
Kılavuz bilgiler
YASAL UYARI
megep-modulleri.com
MODÜL ADI