YASAL UYARI
MODÜL ADI
megep-modulleri.com
Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları
AÇIKLAMA:
Bu modül hakkındaki düşüncelerinizi ya da gördüğünüz hataları / kırık linkleri paylaşmak ister misiniz?

Yorum bulunmamaktadır.

Yorum yap

Giriş | Kayıt


CAPTCHA
Genci yaşlısı hemen herkes genelde uzun yaşamak ister. Ama ne var ki hiç kimse yaşlanmak istemez. Sağlık alanındaki yenilikler, bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda insan ömrü uzamaktadır. İnsanlar yaşlandıkça yaşamın anlamı, özellikleri ve
biçimi de de
ğişmektedir. Yaşamın uzaması kadar önemli olan bir konu da yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.
Ya
şlılıkta ortaya çıkan değişiklikler bireyi, ailesini ve toplumsal yaşamını etkilemektedir. Tüm dünyada insanların sağlıklı ve başarılı yaşlanmaları, yaşlıların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, toplumla bütünleşmeleri ve toplumla uyumlu olarak yaşamaları
konusu giderek önem kazanmaktad
ır.
Aile içindeki rollerin ve ili
şkilerin değişmesi, yakın çevrede kayıpların yaşanması gibi nedenlerle bu dönemde bazı duygusal problemler ortaya çıkmaktadır. Yaşlıların duygusal sorunlarıyla ilgilenerek gerekli önlemleri almamak, toplumun gittikçe artan mutsuz ve tüketici bir insan grubunu bünyesinde barındırmasına neden olmaktadır.
Bu modülde, ya
şlının sosyal uyumu, uyumu etkileyen faktörler ve yaşlılıkta görülebilen duygusal problemler yer almakta,  bu problemlerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için gerekli önlemleri alma konusunda bilgileri içermektedir.
Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları
AÇIKLAMA:
Genci yaşlısı hemen herkes genelde uzun yaşamak ister. Ama ne var ki hiç kimse yaşlanmak istemez. Sağlık alanındaki yenilikler, bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda insan ömrü uzamaktadır. İnsanlar yaşlandıkça yaşamın anlamı, özellikleri ve
biçimi de de
ğişmektedir. Yaşamın uzaması kadar önemli olan bir konu da yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesidir.
Ya
şlılıkta ortaya çıkan değişiklikler bireyi, ailesini ve toplumsal yaşamını etkilemektedir. Tüm dünyada insanların sağlıklı ve başarılı yaşlanmaları, yaşlıların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, toplumla bütünleşmeleri ve toplumla uyumlu olarak yaşamaları
konusu giderek önem kazanmaktad
ır.
Aile içindeki rollerin ve ili
şkilerin değişmesi, yakın çevrede kayıpların yaşanması gibi nedenlerle bu dönemde bazı duygusal problemler ortaya
ç
ıkmaktadır. Yaşlıların duygusal sorunlarıyla ilgilenerek gerekli önlemleri almamak, toplumun gittikçe artan mutsuz ve tüketici bir insan grubunu bünyesinde barındırmasına neden olmaktadır.
Bu modülde, ya
şlının sosyal uyumu, uyumu etkileyen faktörler ve yaşlılıkta görülebilen duygusal problemler yer almakta,  bu problemlerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için gerekli önlemleri alma konusunda bilgileri içermektedir.
 
Bu modül hakkındaki düşüncelerinizi ya da gördüğünüz hataları / kırık linkleri paylaşmak için
tıklayınız!
Kılavuz bilgiler
YASAL UYARI
megep-modulleri.com
MODÜL ADI